Kurs I Fotogravyre.
Kursleder: Arnold Johansen

Når

Kurset er ment som en innføring I teknikken og består av to deler :
1 del : 27 – 28 februar går vi gjennom prosessene med sensitivisering av pigmentpapir, belysning, fremkalling og etsing.
Lørdag Kl  11:00 - 14:00
Søndag kl 11:00 - 14:00
 

2 del : 19 – 20 mars  Planen er at hver deltaker har med seg et bilde , det være seg foto , tegning etcsom vi prøver å overføre til kopperplaten og siden til trykk.
Lørdag Kl  11:00 - 14:00
Søndag kl 11:00 - 15:00

Pris: 2500kr
Kursavgiften inkluderer materialer

Program

Fotogravyre er en metode (den eneste) som gjør det mulig å overføre toner trinnløst til kopperplater.

Den er også kalt “fotografiets rolls Royce”.
Riktig utført gir den et register I toner (særlig i det mørke området ) som er helt eksepsjonelt. Stort sett er det helst forbundet med fotografi , men er også meget godt egnet til å overføre tegninger/laveringer etc gjort på gjennomsiktig medium. Kort sagt, overføre alt som kaster skygge.

En teknikk som kalles polymergravyre (oppfunnet av dansken Eli Ponsaing)
virker etter de samme prinsippene, men har det minus at man ikke kan jobbe videre med platene med hele det register av teknikker som gjennom århundrene er utviklet på metallgrafikkens område.

Fotogravyre er en kompleks teknikk, men kan etter min mening ikke kalles vanskelig.
prosessen består av mange ledd, det er viktig å være nøyaktig. Prøve å holde så mange konstanter som mulig for bedre å kunne spore opp feilkilden hvis resultatet ble mislykket.

Kurset er ment som en innføring I teknikken og består av to deler 

Målgruppe for kurset : Kurset er for alle. Maks 5 deltakere

Påmelding: kabuska@gmail.com
Mob 98809283

Hvor:

Prima Ink  (Troms Fylkeskultursenter) 
Strandveien 95,